PT Consumer vinh dự nhận giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2020 (VAFF)