PT Consumer – Đại diện phân phối chính thức của Fucoidan tại Việt Nam